Berenguer de Palol

Berengiers de Palazol o de Palou Berenguier
(Rosselló, segle XII — Rosselló, segle XII)

Trobador català.

Vida

Se li atribueixen nou composicions poètiques, vuit de les quals porten música i es guarden a la Biblioteca Nacional de París. En la composició no musicada S’ieu sabi’ aver guiardo Berenguer afirmà que serví lo coms Jaufres, identificat com a Gausfred III de Rosselló (1113-1164). Això desmenteix el que afirma la Vida del trobador, segons la qual la dama cantada per Berenguer de Palol fou Ermessenda d’Avinyó. Cronològicament la dama ha de ser Maria de Peralada, documentada entre el 1176 i el 1201 i casada en segones núpcies amb Arnau d’Avinyó. Els poemes amb música són tots de tema amorós i presenten esquemes diversos. Ab la fresca clardat i Totz temeros utilitzen una frase musical diferent per a cadascun dels versos que formen les estrofes. Aital dona i De la gensos responen a la forma AAB. Més interessant és Dona, si totz temps, l’esquema mètric del qual troba una subtil correspondència en la música. Les melodies d’aquest trobador tendeixen a ser sil·làbiques, menys en el cas d'Aital dona, que usa melismes fins de sis notes.

Bibliografia
  1. Aubry, P. ed.: Huit chansons de Bérenguer de Palazol, dins "Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans", núm I, 1908
  2. Fernández I. i Lafont, R. ed.: Las cançons dels trobadors, Institut d’Estudis Occitans, Tolosa 1979
  3. Gennrich ed.: Der musikalische Nachlass der Troubadours, dins "Summa Musicae Medii Aevi", núm. 3, Darmstadt 1958
  4. Werf, van der H.: The Extant Troubadour Melodies, Rochester, Nova York 1984