blue note
*

Música

Cadascuna de les notes obtingudes en rebaixar mig to els graus III, VII i, menys sovint, el V, de l’escala major.

És un recurs comú al blues, al jazz i a les músiques que hi estan relacionades. Les blue notes són, en realitat, inflexions de la nota i, si bé en la notació i en l’anàlisi harmònica es consideren distants una 3a m, una 7a m i una 5a dis ascendents de la tònica, respectivament, la seva entonació defuig l’exactitud de l’afinació temprada. L’escala hexatònica del blues es forma amb els graus següents: I, III m, IV, V dis, V, VII m (per exemple: la, do, re, mi♭, mi, sol). L’escala pentatònica resulta de restar-li la 5a dis.