Casino de Granollers - Club de Ritmo

Entitat recreativa creada el 18 d’octubre de 1935 amb el nom de Jazz Club de Granollers, que, després del Hot Club de Barcelona, fou el club de jazz més important de l’Estat espanyol.

Les primeres activitats destinades als socis foren les audicions d’enregistraments. El primer festival públic se celebrà el 31 de març de 1936, amb la presentació d’una orquestra pròpia com a activitat central. Aquesta orquestra estigué formada, majoritàriament, per músics de Granollers, com ara Josep Maria Ruera, entre d’altres. Durant la Guerra Civil es paralitzaren les activitats, que es reprengueren al final del 1939 malgrat les reticències de les autoritats locals. Al mes de novembre del 1941 s’incorporà una activitat nova, el ball setmanal. Aquest ball, concebut inicialment per a subvencionar les activitats dedicades al jazz, amb el temps fou el principal centre d’interès. Dels diversos concerts i matinals destacà la del dia 1 de gener, retransmesa en directe durant uns quants anys per Ràdio Barcelona. L’activitat anà creixent en importància, i el 1942 s’afegí un quintet a l. L’any següent, una ordre governativa manà fer desaparèixer la denominació anglosaxona i l’entitat passà a anomenar-se Club de Ritmo. El ventall d’activitats seguí augmentant i a l’abril del 1946 s’inicià la publicació d’un butlletí. Els successius festivals veieren passar noms importants, com ara George Johnson el 1947 o Don Byas el 1948, amb un jove Tete Montoliu present de manera assídua en les programacions. L’últim festival important se celebrà el 1960. Una crisi interna de la junta portà a la fusió amb el Casino de Granollers, arran de la qual l’entintat prengué la denominació actual. L’interès del Casino, però, va decantar-se ràpidament per les activitats recreatives i el ball setmanal. L’any 1963 les preferències es manifestaren obertament en retirar-se l’aportació econòmica destinada al butlletí. Això representà el final de les activitats al voltant del jazz, que no foren represes fins el 1997. L’entitat assumí l’organització del Festival de Jazz de Granollers, recuperat per l’Ajuntament nou anys abans, i després d’unes activitats esporàdiques, al març del 1997 s’iniciaren uns cicles permanents de jazz : tres cicles trimestrals l’any amb un concert setmanal. L’entitat també ha col·laborat en alguns enregistraments.