cent
*

m
Música

Unitat de mesura additiva dels intervals musicals.

Es defineix de manera que l’interval d’octava conté 1 200 cents. En l’escala ben temprada, 100 cents corresponen a un semitò. Tot i que els intervals musicals es defineixen en un començament mitjançant la seva relació de freqüències, el pas a les unitats additives resulta molt útil per a comparar els diversos sistemes d’afinació. Així, la 5a J que correspon a una relació de freqüències de 3/2 és de 702 cents, mentre que el mateix interval en l’escala ben temprada resulta de 700 cents.