Centre de Documentació Musical de Catalunya

Institució fundada a Barcelona l’any 1983 sota els auspicis de la Generalitat de Catalunya i la direcció de Montserrat Albet.

El seu objectiu és aplegar llibres, manuscrits, impresos i reproduccions de música culta catalana a fi de posar-la a l’abast dels estudiosos i intèrprets i contribuir a la seva conservació i difusió. Instal·lat a l’antiga casa residència de Josep Bartomeu, el Jardí dels Tarongers, el Centre disposa d’una sala de música amb murals de Vila Arrufat, presidida pel piano Pleyel d’Enric Granados. La biblioteca té més de 12 000 volums, molts dels quals procedeixen dels fons musicològics de Josep Subirà, Josep Rafael Carreras i Bulbena, Claudi Martínez Imbert, Josep M. Lamaña o Lluís Benejam. El Centre té cura de manuscrits amb obres d’E. Granados, Joan i Ricard Lamote de Grignon, Enric Morera, Joan Llongueras, Eduard Toldrà, Joan Altisent i Joan Comellas, i disposa d’un important arxiu fotogràfic amb fons, principalment, de Pau Barceló i Emili Bosch. Les revistes musicals catalanes i estrangeres i la premsa diària classificada completen la documentació disponible. Del 1993 al 2000, Salvador Pueyo en fou el director.