Claudi Ptolemeu

(?, ~83 — ?, ~161)

Matemàtic i astrònom grec.

Fou conegut principalment per la seva astronomia, fins el punt que el model geocèntric que s’imposà durant tota l’Edat Mitjana duia el seu nom. Com a teòric de la música fou més un bon compilador que un pensador original. En L’Harmonia discutí amb precisió alguns aspectes problemàtics del càlcul d’intervals pitagòric. Plantejà la diferència existent entre el valor del càlcul directe d’una quarta o una quinta i el valor d’aquests intervals calculat a partir del semitò com a unitat de mesura. Amb això, Ptolemeu recordava la distinció entre la concepció de l’interval com a distància discreta i la concepció com a segment retallat sobre el fons d’una línia d’intervals potencialment infinita.