clavilla

f
Música

Clavilla

© Fototeca.cat/ Idear

Clau metàl·lic gruixut, fixat a la peça anomenada claviller, al voltant del qual es posa un extrem de la corda per a afinar-la.

En fer voltar la clavilla la corda es cabdella o s’afluixa tot variant la tensió i, en conseqüència, la nota que produeix. Les clavilles poden ser de fusta, com en els instruments d’arquet, o metàl·liques, com en els instruments de teclat, els saltiris o les arpes. Les de fusta es fan voltar directament amb els dits, mentre que les metàl·liques solen necessitar l’ajut d’una clau d’afinació. Hi ha clavilles que tenen un mecanisme de vis sens fi, com en les guitarres.