Corals Joves de Catalunya

Federació nascuda a Barcelona el 1985 que reuneix 35 corals i prop de 1 000 cantaires d’entre quinze i vint-i-cinc anys.

Cal buscar-ne l’origen en els Grups Intermedis de Catalunya (GIC), entitat creada el 1969 per grups de cantaires d’entre tretze i divuit anys provinents de corals infantils com Llevant (Coral Sant Jordi), Xegadí (Coral Infantil l’Espinguet de Vilafranca) o Albada (Cor Madrigal). El 1972 els GIC foren reconeguts pel Secretariat d’Orfeons i començaren a participar en les activitats del món coral. L’objectiu principal de la federació és agrupar els grups corals juvenils i donar sortida a les necessitats específiques d’aquest col·lectiu. Des de Corals Joves de Catalunya s’organitzen cursos de tècnica vocal, direcció de cors, descobertes de repertori, trobades taller i trobades concert, entre altres activitats.