Domènec Teixidor

(?, ~1685 — Lleida, Segrià, 1737)

Mestre de capella i compositor català.

S’ignora on realitzà la seva formació musical. La primera notícia de la seva activitat apareix el 1706, amb motiu d’un tiento compost per a l’oposició al càrrec d’organista de Santa Maria del Mar de Barcelona. El 1715 fou admès com a organista de la seu de Lleida, on cobrí la vacant deixada per Francesc Vidal, i l’any següent en fou nomenat mestre de capella, en substitució del seu antic posseïdor, Gabriel Argany. Romangué en aquest càrrec fins a la seva mort. Les obres conservades a la seu lleidatana i la Biblioteca de Catalunya palesen un bon coneixement de la música del seu temps. En dos escrits del 1716 i el 1718, Teixidor sà amb els defensors de la llibertat artística amb motiu de la polèmica de la missa Scala Aretina, de Francesc Valls.