drama de miracle

m
Música

Representació dramàtica d’algun miracle atribuït a la Mare de Déu o a un sant.

Entre els més antics destaquen els quatre amb textos en llatí basats en fets miraculosos de sant Nicolau que figuren en el llibre de representacions de Fleury, del segle XIII. Els més coneguts són Les miracles de Notre Dame, una col·lecció de quaranta miracles del manuscrit de París (Bibliothèque Nationale, fr. 819-820), suposadament representats a París pel gremi de joiers entre gener i febrer del 1339 i el 1382. La part musical incloïa, entre altres peces del repertori vocal, setanta-dos rondós, nou motets, cinc tedèums, tres Regina caeli, tres Ave Regina caelorum i dos himnes en llatí; com a mínim deu obres incloïen també un repertori instrumental.