Escola de Berlín

Grup de compositors vinculats a la cort de Frederic II de Prússia, dit Frederic el Gran, que regnà del 1740 al 1786.

L’Escola de Berlín designa aquells compositors que, en algun moment, es vincularen musicalment a la figura de Frederic II de Prússia, sense que aquesta vinculació, però, impliqui necessàriament el fet d’haver de compartir característiques comunes. Entre els seus integrants hi hagué J.J. Quantz, F. Benda, J.G. Graun i C.P.E. Bach. Tots ells compongueren moltes obres per a flauta travessera, sovint interpretades pel mateix monarca. Algunes d’aquestes obres, sorgides en la cort berlinesa, avui dia formen part del repertori canònic dels flautistes, com ara el Solfeggi, recull d’exercicis i estudis per a flauta sola de Quantz. Entre els anys 1770 i 1780 una sèrie de compositors establerts també a Berlín s’interessaren pel gènere del lied. Utilitzant bàsicament textos de poetes del cercle de l'empfindsamkeit, les seves creacions s’erigiren com una de les mostres més representatives de lieder del Segle de les Llums.