Francesc Pujol i Pons

(Barcelona, 1878 — Barcelona, 1945)

Compositor, director i musicòleg català.

Vida

Estudià música i piano al Conservatori de Música del Liceu de Barcelona amb J. Font i Buyé i Lluís Millet, el darrer dels quals li ensenyà harmonia i composició. El 1897 ingressà a l’Orfeó Català, del qual aviat fou nomenat mestre auxiliar, després sotsdirector i finalment director, càrrec en què succeí a Lluís Millet i que mantingué fins a la seva mort. També fou administrador general i bibliotecari d’aquesta institució i vicepresident de la Germanor d’Orfeons de Catalunya. Fundà l’Associació dels Amics de la Música i en dirigí l’orquestra. Fou mestre de capella auxiliar de la basílica de la Mercè de Barcelona i de l’oratori de Sant Felip Neri. Dirigí l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, col·laborà amb l’Instituto Español de Musicología i participà en la "Revista Musical Catalana". També fou president de la Secció de Barcelona de l’Associació Internacional per a la Música Contemporània. Com a compositor, cal destacar-ne les harmonitzacions per a cor que feu de cançons populars catalanes (La gata i el belitre, Els fadrins de Sant Boi, La filadora) i la composició de cançons per a veu i piano (Les fogueres de Sant Joan, La ginesta, La fira de Sant Jordi, Cançó de la tempesta), sardanes (Florida, Cants de Mallorca), cants religiosos i Una meravellosa rondalla, per a violoncel i piano, entre altres obres.

Bibliografia
Complement bibliogràfic
  1. Pujol i Pons, Francesc: El vol d’una cançó, conferència donada al Palau de la Música Catalana el 17 de novembre de 1929, amb la col.laboració de N’Andreua Fornells de Sayós (sopran), Joan Sayós (baríton) i Joan Gibert (pianista), Revista Musical Catalana, Barcelona 1929?
  2. Obra del Cançoner Popular de Catalunya; Pujol i Pons, Francesc; Puntí, Joan: Materials, vol. I, fasc. 1: Observacions, apèndixs i notes al "Romancerillo catalán" de Manuel Milà i Fontanals, estudi d’un exemplar amb notes inèdites del mateix autor per Francesc Pujol i Joan Puntí, Fundació Concepció Rabell i Cibils, Vda. Romaguera, Barcelona 1926
  3. Pujol i Pons, Francesc: L’Oeuvre du Chansonnier Populaire de la Catalogne: illustrations à la communication faite au Congrès d’Histoire de la Musique tenu à Vienne du 25 au 31 mars 1927..., Orfeó Català; Imp. Elzeviriana, Barcelona 1927
  4. Pujol i Pons, Francesc: El cant de la Sibila, L’Avenç, Barcelona 1918