Francesc Rossell

(Barcelona, primer quart del segle XVII — Montserrat, Bages, 1676)

Organista i compositor català.

El 1643 ingressà com a monjo al monestir de Montserrat; no se sap del cert si realitzà la seva formació musical a Barcelona, on nasqué, o bé al mateix monestir. B.S. Saldoni, en el seu conegut Diccionario... (1868-81), palesa el seu prestigi com a compositor i organista. A més de les ocupacions musicals, Rossell exercí al monestir altres càrrecs de responsabilitat: mestre de novicis, majordom i sagristà major. Malauradament, no es conserva cap obra seva.