Fundació "la Caixa"

Entitat creada el 1990 per la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona amb finalitat de mecenatge social i cultural.

L’actual Servei de Música de la Fundació "la Caixa" ha heretat del programa musical de l’antiga Obra Social de la Caixa el Festival de Música Antiga, el Festival de Música Religiosa i el programa "La Caixa a les escoles". L’any 1982 l’Obra Social amplià el seu camp d’actuació amb el Festival de Flamenc i el Festival de Música Romàntica, que posteriorment es van assimilar al Festival de Músiques del Món i a la temporada de música de cambra del Centre Cultural de la Caixa. La incentivació de públic amb relació als esdeveniments musicals que porta a terme aquest servei, així com el foment de l’interès per la música, ha dut a la consolidació dels festivals de Música Antiga i Música Ètnica. D’altra banda, també ha promogut cursos de divulgació i d’especialització, entre els quals cal destacar els stage, cursos itinerants per tot el territori estatal dirigits a joves intèrprets i impartits amb criteris històrics, amb la utilització d’instruments d’època. També cal fer palesa la importància dels cicles de concerts familiars. La Fundació col·labora amb diverses institucions musicals de Barcelona, com ara el Palau de la Música Catalana (programa ’Escoles al Palau'), l’Auditori (programes educatius) i el Liceu (projecte de promoció de veus). En tots els seus programes es dona prioritat a la promoció de joves intèrprets que comencen la carrera. Un bon exemple n’és el projecte Fringe, que depèn del Festival de Música Antiga.