Georg Böhm

(Hohenkirchen, Turíngia, 1661 — Lüneburg, Baixa Saxònia, 1733)

Organista i compositor alemany.

Vida

Rebé la primera educació musical de mans del seu pare, mestre de capella i organista, i continuà la seva formació al Gymnasium de Gotha (Turíngia). L’any 1686 es matriculà a la Universitat de Jena, al mateix land. Deu anys més tard es traslladà a Hamburg, i d’allà passà a Lüneburg, on exercí el càrrec d’organista de l’església de Sant Joan de la mateixa ciutat. Tingué una gran influència en l’etapa de formació de Johann Sebastian Bach, el qual, amb molta probabilitat, rebé classes d’orgue i composició del mateix Böhm. Les partites de coral de Bach evidencien la influència de la música del mestre. Böhm fou una de les principals figures de la música alemanya per a orgue del final del segle XVII i la primeria del XVIII. Mantingué la tradició instaurada al començament de segle per J.P. Sweelinck i Samuel Scheidt. Compongué set corals per a orgue, deu partite corals i una fantasia coral, Christ lag in Todesbanden, en un estil molt més conservador que el de la major part dels seus contemporanis. Una de les seves millors composicions per a orgue és el Preludi, fuga i postludi en sol m, on combinà magistralment la gràcia i l’encant de l’estil francès amb la intensitat i la profunditat de sentiment de la música alemanya. A excepció de la gran Suite en re M, les suites per a clavicordi de Böhm adopten l’esquema tradicional allemande -courante -sarabande -giga, instaurat per Johann Jakob Froberger. La producció vocal de Böhm és menys original que la seva obra instrumental. Els seus motets i cantates segueixen els models tradicionals de la música del segle XVII. Böhm també és autor de dues passions i diverses cançons religioses.

Obra
Música vocal

10 cantates, entre les quals: Ach Herr, komme hinaub und hilfe meinem Sohne ('Oh Senyor, davalla i ajuda el meu fill'), Ich freue mich, Jauchzet Gott, alle Land ('Lloeu Déu a tot arreu') i Satanas und sein Getümmel ('Satanàs i el seu tumult'); 4 motets (2 a 4 v., 2 a 5 v.); 2 passions (1 segons sant Lluc, música perduda, 1711; 1 segons sant Joan, 1704); 23 cançons religioses

Música instrumental

10 partite corals (5 per a orgue, 4 per a teclat, 1 per a teclat amb pedaler), la fantasia coral per a org. Christ lag in Todesbanden ('Crist jeia embolcallat amb el sudari'), 7 corals per a org., 11 suites