Gottlieb Muffat

(Passau, Baviera, 1690 — Viena, 1770)

Compositor i organista alemany.

Vida

Fill del compositor Georg Muffat, fou d’ell de qui rebé les primeres lliçons de música. Més tard continuà la seva formació sota la supervisió de J.J. Fux a Viena. La seva educació comprenia interpretació d’orgue i altres instruments, així com execució del baix continu, cant i contrapunt. Fou nomenat organista de la cort amb l’obligació d’acompanyar al continu les representacions operístiques. Amb el temps anà adquirint responsabilitats més grans a la cort, com ara l’ensenyament musical a diversos membres de la família imperial. El 1741 era primer organista de la capella de la cort. Sembla que a partir de llavors abandonà la composició. El 1763 es retirà del seu càrrec amb una pensió. Contràriament a la notable varietat de gèneres que cultivà el seu pare, Gottlieb Muffat es dedicà exclusivament a la música per a tecla, camp en el qual esdevingué el compositor més important de la Viena del principi del segle XVIII. La seva contribució al repertori per a tecla és significativa per la seva quantitat i qualitat. Els seus ricercari mostren en la seva estructura els models italians de G. Frescobaldi, F. Manelli Il Fasolo, J.J. Froberger i A. Poglietti. Malgrat que visqué fins el 1770, pertany al darrer Barroc més que a l’època de J. Haydn. Les seves composicions mai no abandonen les estructures tradicionals barroques (tocata, fuga completa, suite de danses, xacona). Les obres més avançades es troben en les sis suites que formen els Componimenti musicali per il cembalo (~1739), en les quals es poden apreciar trets de l’estil galant combinats amb la pròpia escriptura contrapuntística. En aquestes composicions són perceptibles tant la influència de G.F. Händel i de J.J. Fux com la francesa de F. Couperin, sobretot pel que fa a l’ornamentació. Händel agafà molts elements dels Componimenti de Muffat per a les seves pròpies obres, com per exemple l'Ode for St Cecilia’s Day.

Obra
Teclat

72 Versetlsammt 12 Toccaten (Recull de 72 versets publ. 1726); Componimenti musicali per il cembalo (publ. ~1739); 24 tocates amb 24 capricci; 21 capricci, 17 preludis, 32 ricercari, 19 canzone, 4 partite, nombroses obres dubtoses (preludis, danses i altres)

Altres

Sonata pastorale, 2 vl., b.c.; Salve regina, 2 v., 2 vl., vla., vlc., org.