grup irregular

m
Música

Exemple 1

© Fototeca.cat/ Jesús Alises

Nom amb què alguns teòrics de la música designen aquells grups de figures que impliquen una divisió de la unitat mètrica que les inclou -compàs, temps, divisió del temps, etc.- diferent de la que prescriu l’indicador mètric de la peça.

Els exemples més comuns són el doset, el treset, el siset, etc. A la partitura, s’indica amb una xifra -sovint acompanyada d’un claudàtor horitzontal a sota o a sobre del grup- que determina la nova divisió. La figura que representa cada una d’aquestes noves divisions és, en general, la mateixa que fins aleshores representava una unitat mètrica del mateix nivell. L’ús d’aquesta notació no es generalitzà fins al segle XIX, però amb anterioritat existien nombrosos exemples d’interpretació irregular de grups amb notació regular. El cas més freqüent és l’acomodament de ritmes binaris a ritmes ternaris, sobretot quan es produeixen simultàniament.

Exemple 2

© Fototeca.cat/ Jesús Alises