història de la música

f
Música

Disciplina que s’ocupa de l’estudi de l’evolució de la música.

A Occident, el concepte de música, a causa de la tensió entre teoria i pràctica, del canvi constant de formes i de la permanent aparició de música nova, n’inclou en ell mateix la història. La música, en la seva historicitat, és un fenomen que tan sols existeix en la cultura occidental. Davant d’aquesta concepció apareix contraposada la formació natural del so, prehistòrica i premusical (H.H. Eggebrecht), és a dir, no influïda per la cultura europea, que no pot denominar-se pràctica, ni coneix la teoria, i que es caracteritza per la seva relativa ahistoricitat. La història de la música occidental va acompanyada constantment pel record del passat, com queda reflectit en la historiografia musical. Una de les condicions essencials per a la historicitat de la música occidental és l’actuació conjunta de teoria i pràctica. Malgrat el canvi permanent i, com a conseqüència, la constant aparició de noves formes de música, com també la tensió entre tradició i innovació, el passat hi està implícitament inclòs, i actua en el que és nou. Partint dels fonaments de l’Antiguitat grega, durant l’Edat Mitjana (segle IX) es desenvolupà una nova ars musica, que sorgí de la reflexió teòrica sobre la pràctica musical existent. D’aquesta reflexió resultaren la polifonia, la notació musical (neumàtica i quadrada negra), les teories rítmiques (notació modal, mensural) i les formes (trop, organum, discant, contrapunt, clàusula, motet i chanson), a l’època medieval, i la música instrumental (orgue i viola de mà) al Renaixement. El redescobriment del món clàssic antic durant els segles XV i XVI obrí pas, als segles següents, a nous desenvolupaments de la música, que, començant per la monodia, el baix continu, l’òpera o el concert, culminaren en la música instrumental i simfònica (piano, orquestra) del Classicisme musical. El segle XIX continuà conreant les grans formes clàssiques (concert, òpera, simfonia i lied), si bé, al final del primer terç, es produí una ruptura en la memòria (Th. Georgiades) i, com a conseqüència, aparegué la relació antitètica entre història i present. En aquest punt es destruí el procés autonòmic de la tradició i, al seu lloc, n’aparegué un de nou de reinvindicació de la història (historicisme). En aquesta tensió nasqueren i es consolidaren les ciències històriques, entre les quals la història de la música.

Bibliografia
 1. Dahlhaus, C.: Fundamentos de la historia de la música, Gedisa, Barcelona 1997
 2. Eggebrecht, H.H.: Musikgeschichte, dins Brockhaus Riemann Musik Lexikon, vol. III, Munic 1989
Complement bibliogràfic
 1. Saldoni i Remendo, Baltasar Simó: Efemérides de músicos españoles, así profesores como aficionados, Imp. de la Esperanza, Madrid 1860
 2. Lliurat i Carreras, Frederic: La música i els músics: crítica-impressions, La Revista; Altés, Barcelona 1933
 3. Mestres i Oñós, Apel.les: Volves musicals: anècdotes y recorts, ilustrades ab croquis del natural per l’autor, Salvador Bonavía, llib., Barcelona 1927
 4. Pedrell i Sabaté, Felip: Músicos contemporáneos y de otros tiempos: estudios de vulgarización, Lib. Paul Ollendorff, Paris 1910?
 5. Valls i Gorina, Manuel: Entreactes de concert, Editorial Pòrtic, Barcelona 1973
 6. Valls i Gorina, Manuel: Música indiscreta: la música, els músics i l’anècdota, Editorial Pòrtic, Barcelona 1970
 7. Albert i Torrellas, A.: Historia de la Música, Seix y Barral, Hnos, Barcelona 1942
 8. Domènech i Part, Josep: Introducción al mundo de la música, Ediciones Daimon, Manuel Tamayo, Madrid, Barcelona 1980, 1983
 9. López-Chávarri i Marco, Eduard: Historia de la Música, Paluzíe, Barcelona 1914-1916
 10. Subirà i Puig, Josep: Historia de la Música, Salvat Editores, Barcelona 1947, ...1958
 11. Subirà i Puig, Josep: La música: sus evoluciones y estado actual, Editorial Páez-Bolsa, Madrid 1930
 12. Martorell i Codina, Oriol; Valls i Gorina, Manuel: El fet musical, Dopesa, Barcelona 1978
 13. Malagrida i Barris, Carles: Els músics de Cassà, Diputació de Girona; Ajuntament de Cassà, Girona; Cassà de la Selva 1986
 14. La música a Santa Coloma de Queralt, Generalitat de Catalunya; Ajuntament, Santa Coloma de Queralt 1985
 15. Valls i Gorina, Manuel: El prodigiós món de la música, Editorial Bruguera, Barcelona 1966
 16. Subirà i Puig, Josep: Compendio de historia de la música, Compañía Bibliográfica Española, Madrid 1956?, ...1974
 17. López-Chávarri i Marco, Eduard: Catecismo de historia de la música, Unión Musical Española; Tip. P.Quiles, Madrid; Valencia 1944, ...1978
 18. Querol i Roso, Leopold: Breve historia de la música, Ed. Summa, Madrid 1925?
 19. Zamacois i Soler, Joaquim: Guión de historia de la música, Ediciones Quiroga, Madrid 1975
 20. Blanxart i Pedrals, Daniel: Breve resumen histórico de la música, Publicaciones Radio Tarrasa, Barcelona 1952
 21. Blanxart i Pedrals, Daniel: Sinopsis de historia musical comparada, Tip. Martí, Tarrasa
 22. Casanovas, Josep; Subirà i Puig, Josep: Breve historia de la música, Ediciones Daimon, Manuel Tamayo, Madrid, Barcelona 1956, 1964
 23. Subirà i Puig, Josep: Historia universal de la música, Editorial Plus Ultra, Madrid 1945, 1953
 24. Subirà i Puig, Josep: La música en la Casa de Alba: estudios históricos y biográficos, Est. tip. Sucesores de Rivadeneyra, Madrid 1927
 25. Pahissa i Jo, Jaume: Sendas y cumbres de la música española, Lib. Hachette, Buenos Aires 1955
 26. Valls i Gorina, Manuel: La música española después de Manuel de Falla, Revista de Occidente, Madrid 1962
 27. Wolf, Johannes; Anglès i Pàmies, Higini; Subirà i Puig, Josep: Historia de la música, Editorial Labor, Barcelona 1934, ...1965
 28. Pedrell i Sabaté, Felip: Los músicos españoles antiguos y modernos, en sus libros ó escritos sobre la música: ensayo de una bibliografía musical española metódica y cronológica..., Torres y Seguí, Barcelona 1888
 29. Llibre blanc del Servei de Música: la política musical, Direcció General d´Activitats Artístiques i Literàries, Servei de Música. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Barcelona 1982
 30. Club de discòfils: programa de les sessions dels curs 1936-1937, Institut-Escola, Generalitat de Catalunya, Barcelona 1936-1937?
 31. Arteaga i Pereira, Fernando: Celebridades musicales, o sea, biografías de los hombres más eminentes en la Música, Torres i Seguí, Barcelona 1887
 32. Nin i Castellanos, Joaquim: La presse dit..., Éditions Max Eschig, Paris 1930
 33. Vázquez Montalbán, Manuel: 100 años de canción y music hall, Difusora internacional, Barcelona 1974
 34. Reig i Verdaguer, Ramon: Un segle i mig de notes musicals. Memòries: la música a la comarca, Editorial Pòrtic, Barcelona 1975
 35. López-Chávarri i Marco, Eduard: Compendio de historia de la música con arreglo al curso del Conservatorio de Valencia, Unión Musical Española; Tip. P.Quiles, Bilbao; Valencia 1930
 36. Martorell i Codina, Oriol; Bayés, Pilarín: Música de Catalunya, Martín Casanovas, Barcelona 1980
 37. Roig, Marisa; Albert i Ribas, Lluís; [et al.]: Castelló d’Empúries i la música: catàleg de l’exposició, dies 10, 11 i 12 d’agost de 1990, Ajuntament de Castelló d’Empúries, Regiduria de Cultura, Castelló d’Empúries 1990
 38. Llimona de Gispert, Oriol: Invitación a la música, Editorial Grafos, Barcelona 1958
 39. Subirà i Puig, Josep; Marqués de Lozoya: La música: etapas y aspectos, Salvat Editores, Barcelona 1949
 40. Mola i Mateu, Jaime Manuel: Cultura musical, curso audiovisual en 16 lecciones y 4 casetes con temas de historia de la música y un apéndice biobibliográfico de compositores, Editorial Casals, Barcelona 1984, ...1987
 41. Huguet i Higueras, Maria Rosa: Arpegis: història de la música, Gràf. Serra, Barcelona 1982
 42. Soler i Sardà, Josep: La música [1]: de la época de la religión a la edad de la razón, Montesinos Editor, Barcelona 1982, 1987
 43. Valls i Gorina, Manuel: Música de tota mena, Clivis Publicacions, Barcelona 1982
 44. Tírvia (XV aniversari): cursos internacionals (XX aniversari) i altres apunts per a la història, Orfeó Lleidatà, Lleida 1985
 45. Subirà i Puig, Josep: Las transformaciones orgánicas de la música. Conferencia leída en el Orfeó Català de Barcelona el 4 de enero de 1918, Imp. Alrededor del Mundo, Madrid 1918
 46. Pedrell i Sabaté, Felip: Conferencias leidas en el Ateneo Barcelonés sobre el estado de la cultura española y particularmente catalana en el siglo XV: nuestra música en los siglos XV y XVI, Imp. de Henrich y Cia., Barcelona 1893
 47. Roselló, Josepa: Invitació a la música, Columna Edicions, Barcelona 1996
 48. MusiCard: notació, estils, instruments i músics importants, Castellnou, Barcelona 1995
 49. Centro per le Iniziative Musicali in Sicilia; Balsano, Valeria; Garofalo, Girolamo: La musica in Catalogna e Sicilia, Palermo 2, 6 dicembre 1990: Conferenza mediterranea sulle attivitá musicali, Centro per le iniziative musicali in Sicilia, Palerm 1990
 50. Martorell i Codina, Oriol; Valls i Gorina, Manuel: Síntesi històrica de la música catalana, La Llar del Llibre, Barcelona 1985
 51. Roda i Batlle, Josep: Música i músics a casa nostra: síntesi històrica, Editorial Teide, Barcelona 1993
 52. Enrich i Viladoms, Montserrat: 75 anys de cultura musical: noces de platí de la Capella de Música Burés, Capella de Música Burés, Castellbell i el Vilar 1989
 53. Telese Compte, Albert: Les rajoles d’oficis i la música, Barcelona 1995
 54. Pintura i música en el Museu Sant Pius V: Sala d’exposicions de la Universitat d’Alacant... del 3 al 27 de octubre de 1995, Museu Sant Pius V; Generalitat Valenciana, València 1995
 55. Valls i Gorina, Manuel: La música en cifras, Plaza & Janés Editores, Esplugas de Llobregat 1974
 56. Montsalvatge i Bassols, Xavier: Breu síntesi de la música espanyola a través dels seus compositors. Breve síntesi de la música española a través de sus compositores, Acadèmia Marshall, Barcelona 1989
 57. Riera, Ticià: Evolució de l’art musical: història, estils i formes, L’Aixernador Edicions, Argentona 1994
 58. Valls i Gorina, Manuel: Per comprendre la música, Destino, Barcelona 1986, 1994
 59. Della Corte, Andrea; Pannain, G.; Subirà i Puig, Josep: Historia de la música, Editorial Labor, Barcelona 1965
 60. Nin i Castellanos, Joaquim: Tractat general de la música i sa història, L’Avenç, Barcelona 1900
 61. Alsina, Pep; Sesé, Frederic: La música i la seva evolució: història de la música amb propostes didàctiques i 49 audicions, Editorial Graó, Barcelona 1994
 62. Alsina, Pep; Sesé, Frederic: La música y su evolución: historia de la música con propuestas didácticas y 49 audiciones, Editorial Graó, Barcelona 1994
 63. Palou-Periel, Petri: Los caminos de la música, la autora, Barcelona 1996
 64. Valls i Gorina, Manuel: La música actual, Noguer, Barcelona 1980
 65. Ferret i Torelló, Jordi: 525 esbozos biográficos de músicos, el autor, Tarragona 1972
 66. Suárez-Pajares, Javier: Agustín Bertomeu, Sociedad General de Autores de España, Madrid 1991
 67. Dolcet i Ibars, Iolanda: Ramon Bellmunt i Saura, músic, Ajuntament, Regidoria de cultura, Lleida 1998
 68. Bofill, Anna; Montagut, Maria Cinta; Pons, Mònica: Les compositores en la història de la música, Secretaria de la Dona de la USTEC, Barcelona 1996
 69. Amich i Bert, Julià: Breves biografías íntimas de grandes compositores, Molino, Barcelona 1949
 70. Viñas i Viñas, Puri; Graboleda i Fajol, Joan; Gratacós i Soler, Lluís: Les activitats artístiques de la primera meitat del segle XX a Espolla: l’orquestra, la coral, el teatre, Ajuntament d’Espolla, Espolla 1994
 71. Sánchez i Gavagnach, Francesc de Paula: Historia de la música desde los primeros tiempos del cristianismo según los más célebres historiadores, sintetizada en forma de epítome, Rafael Guardia, Barcelona 1896
 72. Vilar, Josep Teodor: Apuntes de historia musical, ó, resumen histórico de la música desde el siglo IV hasta nuestros dias, precedido de una introducción sobre la música entre los hebreos, egipcios, griegos y romanos, Librería de Joaquín Verdaguer, Barcelona 1863
 73. Soler i Sardà, Josep: La música [2]: de la Revolución Francesa a la época de la economía, Montesinos Editor, Barcelona 1982, 1987
 74. López López, Matías: Meravella meravellosa: història de l’Orquestra Internacional Meravella, Orquestra Meravella; Palahí A.G., Girona 1993
 75. Sànchez i Vilanova, Llorenç: Orquestres, acordionistes i festes al Pallars, Història i Cultura del Pallars, La Pobla de Segur 1990
 76. Sierra i Fabra, Jordi: El beat: 1962-1966, Ediciones Orbis, Barcelona 1988
 77. Villar i Miralles, Ernest: El arte bello de la música: estudio histórico, discurso leido... el dia 15 de agosto de 1894, A.Reus, Alicante 1894
 78. Millet i Pagès, Lluís: Santa Cecília. Conferència donada a l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona el 21 de novembre de 1926, Tip. Occitana, Barcelona 1926?
 79. Catalunya internacional: oferta de teatre, dansa i música, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona 1992
 80. Catalunya international, mars 1989: le marché du spectacle, de la musique et de la communication, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona 1989, 1991
 81. Casals, Anna; Saladrigues, Miquel: Introducció a la història de la música, Disseny Editorial de Catalunya, Madrid 1991
 82. Della Corte, Andrea; Pannain, G.; Anglès i Pàmies, Higini: Historia de la música, Editorial Labor, Barcelona 1950
 83. Bonastre i Bertran, Francesc: Història de la música I, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona 1998
 84. Alsina, Pep; Sesé, Frederic: Evolució de la música: Euterpe, musa de la música, Editorial Graó, Barcelona 1994
 85. Llucià i Vidal, Albert: Influencia del sentimiento religioso en la evolución histórica de la música, Bibliopola, Barcelona 1946
 86. Davalillo, Maria: Músicos célebres: 99 biografías cortas, Editorial Juventud, Barcelona 1936, ...1986
 87. Collell i Bancells, Jaume; Simon i Pontí, Ignasi: Discursos biogràfics de D. Antoni Camps i Fabrés y D. Magí Pontí y Ferrer, que en la solemne sessió celebrada en la Casa de la Ciutat de Manresa, lo dia 1 de setembre de 1900... llegiren los senyors Jaume Collell y Ignasi Simon y Pontí, Imp. de Sant Joseph, Manresa 1901
 88. Querol i Roso, Leopold; Muñoz Molleda, José: Un teórico y un cancionero en nuestra polifonía renacentista: discurso... leído en el acto de su recepción pública... contestación del académico... José Muñoz Molleda, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 1972
 89. Pedrell i Sabaté, Felip; Jimeno de Lerusa, Ildefonso: Tradición gloriosa del siglo de oro musical sobre la prístina fuente de nuestra cultura musical. Discurso de recepción... contestación de Ildefonso Jimeno de Lerusa, Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 1895
 90. Pedrell i Sabaté, Felip: Antología de organistas clásicos españoles, siglos XVI-XVIII, J.Alier, Madrid 1908
 91. Vidal, Modest: La música catalana, La Renaixensa, Barcelona 1871
 92. Teixidor i Barceló, Josep de: Discurso sobre la historia universal de la música en el cual se da una idea de todos los sistemas de música tanto prácticos como especulativos, usados por antidiluvianos, caldeos, fenicios, egipcios, griegos, chinos, bracmanos, americanos, hebreos, españoles, arabes, italianos, franceses, ingleses, escandinavos, y alemanes..., Imp. de Villalpando, Madrid 1804
 93. Tort i Daniel, Jascint E.: Bocetos musicales. Colecció de biografias de musichs célebres e impressions d’estetica musical, 1890-1894
 94. Valls i David, Rafael: Resumen de la historia de la música, discurso, Valencia 1891
 95. Valls i David, Rafael: La música, Imp. de Juan Guix, Valencia 1894
 96. Nin i Castellanos, Joaquim: Las tres grandes escuelas musicales del siglo XVIII, conferencia..., Sabino Ruiz, editor, Bilbao 1913?
 97. Domenge i Morey, Pere: Un discurso sobre la historia de la música y trece artículos sobre el órgano en el templo, Imp. J.Marqués Arbona, Sóller 1927
 98. Daufí, Xavier; [et al.]: Gran historia de la música a través de sus géneros, Editorial Planeta, Barcelona 1994
 99. Duran i Duran, Lluís: Músics i orquestres d’Olesa, Gràf. Olesa, Olesa 1994
 100. Martín Montañés, Roberto: Historia musico-social del Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Lliria, Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Lliria, Lliria 1994
 101. Eiximeno i Moresco, Manel: 75 anys de vivències de la Lira Ampostina, La Lira Ampostina, Amposta 1992
 102. Rodríguez Morató, Arturo: Los compositores españoles: un análisis sociológico, Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid 1996
 103. Luengo Sojo, Antonia: La sección femenina: actividad musical
 104. CEP Centre d’Estudis de Planificació: Estudi dels grups musicals de Catalunya (Any 1997), Barcelona 1998
 105. Navarro Pastor, Alberto: Las bandas de música de Elda, 1852-1995, el autor, Elda 1998
 106. Cazurra i Basté, Anna: Introducció a la música: de l’antiguitat als nostres dies, Quaderns Crema, Barcelona 2001
 107. Zarzo Pitarch, Vicent: La evolución musical, Consolat de Mar, Benaguasil 2000
 108. Rosselló, Isabel: Musica femení singular: dones compositores, una ullada a la història, Di7 Edició, Binissalem 1998
 109. Teixidor i Barceló, Josep de: Sobre el verdadero origen de la música, ss. XVIII-XIX
 110. Teixidor i Barceló, Josep de: Apuntes curiosos, ss. XVIII-XIX
 111. Valls i Gorina, Manuel: Para entender la música, Alianza Editorial, Madrid 1978, ...1988
 112. Pedrell i Sabaté, Felip: Teatro lírico español anterior al siglo XIX: documentos para la historia de la música española coleccionados, transcriptos é ilustrados, Canuto Berea y Cª Editores, La Coruña 1897-1898
 113. Zamacois i Soler, Joaquim: Temas de estética y de historia de la música con textos de numerosísimos autores diferentes, Editorial Labor, Barcelona 1975, ...1990
 114. Diego, Gerardo; Rodrigo i Vidre, Joaquim; Sopeña Ibáñez, Federico: Diez años de música en España: musicología, intérpretes, compositores, Espasa-Calpe, Madrid 1949
 115. I Jornades Internacionals de Nova Música: Barcelona-Sitges, 21-29 setembre 1982, Jornades Internacionals de Nova Música; Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Servei de Música, Barcelona 1982
 116. Eiximeno i Pujades, Antoni: Del origen y reglas de la música, con la historia de sus progresos, decadencia y restauración, Imp. Real, Madrid 1796
 117. Teixidor i Barceló, Josep de; Lolo, Begoña: Historia de la música "española". Sobre el verdadero origen de la música, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida 1996
 118. Eiximeno i Pujades, Antoni: Dell’ origine e delle regole della musica colla storia del suo progresso, decadenza, e rinnovazione, Stamperia di Michel’ Angelo Barbiellini, Roma 1774
 119. Martorell i Codina, Oriol: Paraules i escrits, segon recull, Dinsic Publicacions Musicals, Barcelona 1996-2000
 120. Pedrell i Sabaté, Felip: Musiquerías, Sociedad de Ediciones Literarias y Artísticas, Paris 1912
 121. Pedrell i Sabaté, Felip: Musicalerías: selección de artículos escogidos de crítica musical, F.Sempere y Compañia, Valencia, Madrid 1906