Ignasi Ramoneda

(Terrassa, Vallès Occidental, 1735 — El Escorial, Madrid, 1781)

Nom amb què és conegut el compositor, organista i violinista català Ignasi Galí i Galí.

Vida

Molt probablement es formà musicalment a l’Escolania de Montserrat. El 1756 entrà a la comunitat dels jerònims del monestir d’El Escorial, i un any després prengué l’hàbit de jerònim. Dotat d’unes excel·lents qualitats per a la música, demostrà la seva perícia en el violoncel i el contrabaix, a més de l’orgue i el violí, i també destacà per la musicalitat de la veu. El 1773 fou nomenat corrector de cant. L’interès per la interpretació i la tècnica del cant pla quedà palès en el seu tractat Arte del canto llano en compendio breve y método muy fácil para que los particulares que deben saberlo adquieran con brevedad y poco trabajo la inteligencia y destreza conveniente, publicat a Madrid el 1778. La produció musical d’Ignasi Ramoneda fou únicament litúrgica i es conserva a l’arxiu d’El Escorial.

El seu germà Pau (Terrassa 1743 - El Escorial 1792) fou mestre de capella i violinista. També ingressà al monestir dels jerònims d’El Escorial, on l’11 de desembre de 1762 prengué l’hàbit. Ultra les seves tasques de mestre de capella, i per tal d’augmentar el fons musical del monestir, es dedicà a copiar la música de diversos compositors d’arreu dels països hispànics.

Bibliografia
Complement bibliogràfic
  1. Ramoneda, Ignasi: Arte de canto-llano en compendio breve y methodo muy facil para que los particulares, que deben saberlo, adquieran con brevedad, y poco trabajo la inteligencia, y destreza conveniente, Imp. de Pedro Marin, Madrid 1778