Isabelle Nef

(Ginebra, 1898 — Bossy, Suïssa, 1976)

Clavecinista suïssa.

Estudià piano amb Marie Panthès al Conservatori de Ginebra i amb Isidor Philipp al Conservatori de París. Al mateix temps fou alumna de Vincent d’Indy a la Schola Cantorum. A París conegué Wanda Landowska, amb qui estudià clavicèmbal i de la qual fou una de les alumnes predilectes. Desenvolupà una carrera de solista i oferí concerts a Amèrica, Austràlia, Sud-àfrica i Europa. Fou la primera professora de clavicèmbal del Conservatori de Ginebra (1936). G.F. Malipiero i F. Martin li dedicaren algunes obres.