Joan Moll i Marquès

(Palma, Mallorca, 1936 — Palma, Mallorca, 30 de novembre de 2023)

Pianista mallorquí.

Inicià els estudis de música amb la professora C. Vilella. Més tard, a Barcelona, estudià el grau superior de piano sota la guia de J. Gibert i Camins. Posteriorment es traslladà a Alemanya, on residí durant nou anys i on amplià i perfeccionà els seus coneixements amb M. Pinter, C. Arrau i R. de Silva.

Distingit amb diversos premis nacionals i internacionals —destaquen els dels concursos d’Aarhus (Dinamarca, 1967) i el de Múnic (1962)—, oferí recitals a quasi tots els països d’Europa i també a Mèxic i als Estats Units d’Amèrica. Com a solista, actuà amb nombroses orquestres, especialment a Alemanya, i a l’Estat espanyol treballà sota la batuta de F.P. Decker, E. Toldrà, C. Stepp, E. Jordà, E. García Asensio i O. Alonso, entre d’altres.

La docència fou un element molt important en la seva trajectòria: feu classes magistrals en diverses universitats nord-americanes, centenars de concerts per a escolars i cursos d’aproximació a la música per a adults.

Així mateix, dugué a terme una rellevant labor d’investigació, recuperació i divulgació de la música pianística creada per compositors mallorquins, tasca que es reflectí en divuit hores d’enregistraments per a Ràdio Nacional d’Espanya, nombrosos discos —en destaquen els dedicats a les estades de Chopin en Mallorca i a compositors com Miquel Capllonch o Antoni Torrandell— i el segon premi a la investigació i difusió del patrimoni musical espanyol atorgat pel Ministeri de Cultura.

Era fill del lingüista Francesc de Borja Moll i germà de la també lingüista Aina Moll.

Bibliografia

  • Company i Florit, Joan; Estelrich i Massutí, Pere; Moll i Marquès, Joan: Tres músics mallorquins: Antoni Torrandell, Joan M.Thomàs, Antoni Matheu, Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear, Secretaria General Tècnica, Palma de Mallorca 1985