Joan Tomàs i Parés

(Barcelona, 1896 — Barcelona, 1967)

Musicòleg, director i compositor català.

Vida

Feu els estudis musicals a l’Escola Municipal de Música de Barcelona, amb mestres com Ll. Millet, A. Nicolau i E. Morera. El 1908 entrà en la secció de nois de l’Orfeó Català, de la qual fou nomenat director el 1919. També dirigí altres formacions, com l’Orfeó Lluís Millet, l’Escola Coral i la Capella de Música de Sant Pere de Terrassa. El 1946 fou nomenat sotsdirector de l’Orfeó Català. Com a musicòleg, se centrà en la música tradicional. Fou un dels pioners de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya i col·laborà en la secció de folklore de l’Instituto Español de Musicología durant vint anys. Ensenyà a l’Acadèmia de Música de Barcelona, a l’Escola Blanquerna i a l’Escola Pere Vila, entre altres centres. Escriví cançons per a veu i piano i poemes corals, i també harmonitzà cançons tradicionals, entre les quals Tunc que tan tunc, La nit de Nadal, La Passió sagrada, A Betlem i El petit vailet.

Bibliografia
Complement bibliogràfic
  1. Amades i Gelat, Joan; Tomàs i Parés, Joan: Les cent millors cançons populars, Editorial Selecta, Barcelona 1948, 1953
  2. Amades i Gelat, Joan; Tomàs i Parés, Joan: Cançons populars amoroses i cavalleresques, Imp. F.Camps Calmet, Tàrrega 1935
  3. Amades i Gelat, Joan; Tomàs i Parés, Joan: Cançons populars humorístiques, Imp. F.Camps Calmet, Tàrrega 1936