Joaquim Pena i Costa

(Barcelona, 1873 — Barcelona, 1944)

Musicòleg i crític català.

Vida

Estudià dret a la Universitat de Barcelona, mentre exercia com a crític musical en diferents publicacions de la ciutat, com ara la revista "Joventut" i el diari "La Publicidad". Les seves crítiques eren molt valorades perquè eren ben documentades i pel seu criteri imparcial. Encara que mai no renuncià a la crítica, la seva aportació més important fou com a musicòleg i dinamitzador de la vida musical. Fortament influït per F. Pedrell, centrà els seus esforços a donar a conèixer la música de R. Wagner. Amb l’objectiu de popularitzar-ne la música i les idees estètiques, fundà i presidí l’Associació Wagneriana a Barcelona (1901), que im pulsà la traducció de les òperes i els escrits del compositor i la realització d’estudis sobre la seva música. Posteriorment estengué el seu interès cap a altres compositors i altres formes musicals, com ara el lied. Pel que fa a aquest darrer gènere, cal destacar la traducció de nombroses cançons, que publicà en el seu Cançoner selecte. El 1940 començà a traduir el Musik-Lexicon ('Diccionari de música'), d’H. Riemann, però fou convençut per Higini Anglès de canviar de projecte i d’escriure un diccionari de música més d’acord amb les necessitats del públic català i espanyol. Després de la seva mort, aquest diccionari fou continuat per H. Anglès i publicat com a Diccionario de la musica Labor (Barcelona, 1954).

Bibliografia
Complement bibliogràfic
  1. Pena i Costa, Joaquim; Anglès i Pàmies, Higini; Querol i Gavaldà, Miquel; [et al.]: Diccionario de la música Labor, Editorial Labor, Barcelona 1954
  2. Pena i Costa, Joaquim: Enric Morera: assaig biogràfic, Institució del Teatre, Barcelona 1937
  3. Llibre en honor den Joaquim Pena, Oliva, Imp., Vilanova y Geltrú