Joaquim Rodrigo i Vidre

(Sagunt, 1901 — Madrid, 1999)

Compositor valencià.

Vida

Cec des dels tres anys arran d’una malaltia, inicià els estudis musicals quan en tenia vuit. A l’edat de disset anys estudià harmonia i composició amb Francesc Antich, i rebé algunes lliçons d’E. Gomà i E. López-Chavarri. El 1922 escriví les seves primeres composicions i el 1924 estrenà a València l’obra per a orquestra Juglares. El 1925 rebé el diploma d’honor del Concurso Nacional de Composición per Cinco piezas infantiles. De bon començament, ja escriví les seves obres amb el sistema Braille. Entre el 1927 i el 1932 anà a París per ampliar els estudis a l’Escola Normal de Música amb P. Dukas. En aquest centre feu amistat amb músics com M. Ravel, R. Viñes, A. Honegger, I. Stravinsky o M. de Falla i la pianista turca Victoria Kamhi, amb qui es casà el 1933. El 1934 rebé el primer premi del Círculo de Bellas Artes de València pel poema simfònic Per la flor del Lliri Blau. Poc després, una beca li permeté tornar a París per estudiar musicologia al conservatori i a la Sorbona. En morir Dukas el 1935, escriví Sonada de adiós (Homenaje a Paul Dukas) per a piano.

Durant la Guerra Civil feu estades a París, Friburg i Salzburg i el 1939 s’installà a Madrid. Fou aquest darrer any que escriví el Concierto de Aranjuez, per suggeriment del guitarrista E. Sainz de la Maza, peça que s’estrenà el 1940 a Barcelona amb l’Orquestra Filharmònica d’aquesta ciutat i es convertí en la màxima representant del seu estil i la més popular del compositor. Paral·lelament a aquesta tasca compositiva, que mai no abandonà, es dedicà a altres activitats. Fou cap de la Sección de Arte y Propaganda de la ONCE (1939), col·laborador del departament de música de Radio Nacional de España (1944), crític musical en els diaris "Pueblo", "Marca" i "Madrid", creador i professor de la càtedra de música Manuel de Falla de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid (1947), membre de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid (1950) i vicepresident de la secció espanyola de la Societat Internacional per a la Música Contemporània. A més, realitzà nombroses gires com a conferenciant i pianista per Europa, Amèrica, Israel i el Japó i assistí a un gran nombre de festivals i concursos.

La seva extensa obra, que inclou tots els gèneres, s’inscriu dins l’estètica nacionalista i "neocasticista", tot emprant elements de la música de diverses parts de l’Estat espanyol. El tractament que donà a la guitarra en el Concierto de Aranjuez es troba novament en la Fantasía para un gentilhombre, estrenada el 1958 a San Francisco amb Andrés Segovia a la guitarra i l’Orquestra Simfònica de San Franscisco, i en composicions per a agrupacions guitarrístiques. El mateix tractament reberen també altres instruments, per exemple el violoncel en el Concerto in modo galante -dedicat al violoncel·lista Gaspar Cassadó, que l’estrenà-, l’arpa en el Concierto serenata -escrita per a l’arpista Nicanor Zabaleta-, en el Concierto andaluz -dedicat al Quartet Romero- o en el Concierto pastoral, compost per al flautista James Galway, entre d’altres. En l’àmbit de la música vocal, feu una lectura molt personal de la música antiga, com es pot veure en Cuatro madrigales amatorios, per a veu i piano, o la cantata per a veu, cor i onze instruments Música para un códice salmantino. També posà música a textos de F. Lope de Vega, Gil Vicente, sant Joan de la Cruz, Rosalía de Castro, Josep Carner i Jacint Verdaguer, a més d’utilitzar textos de M. de Cervantes per al poema simfònic Ausencias de Dulcinea. La seva obra ha estat repetidament publicada per editorials nacionals i estrangeres i enregistrada per intèrprets i formacions de tot el món. Joaquim Rodrigo rebé nombroses distincions, entre les quals destaca la Gran Creu d’Alfons X el Savi (1953), oficial de les Arts i les Lletres pel govern francès (1960), Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes (1980), Premio Nacional de Música (1942 i 1982), Medalla d’Or i Membre d’Honor de la Generalitat Valenciana (1987), Premio Príncipe de Asturias de las Artes (1996), membre honorari de nombroses acadèmies i institucions i doctor honoriscausa per diverses universitats.

Obra
Música escènica

El duende azul, opereta (1946); Pavana Real, ballet (1955); El hijo fingido, sars. (1955-60); La bella durmiente, ballet (1962)

Orquestra

Juglares (1923); Tres viejos aires de danza (1929); Zarabanda lejana y villancico (1930); Per la flor del Lliri Blau (1934); Homenaje a la Tempranica (1939); Concierto de Aranjuez, guit., orq. (1939); Concierto heroico, pno., orq. (1942); Concierto de estío, pno., orq. (1943); Concerto in modo galante, vlc., orq. (1949); Concierto serenata, arpa, orq. (1952); Fantasía para un gentilhombre, guit., orq. (1954); Música para un jardín (1957); Sones en la Giralda, arpa, orq. (1963); Adagio para instrumentos de viento (1966); Concierto madrigal, guit., orq. (1966); Concierto andaluz, 4 guit., orq. (1967); Concierto de Aranjuez, arpa, orq. (1974); Concierto pastoral, fl., orq. (1978); Concierto como un divertimento, vlc., orq. (1981); Concierto para una fiesta, guit., orq. (1982); Rincones de España, guit., orq. (1990)

Cambra

Siciliana, vlc., pno. (1929); Rumaniana, vl., pno. (1943); Fandango del ventorrillo, 2 guit. (1965); Sonata a la breve, vlc., pno. (1977); Serenata al alba del día, fl./vl., guit. (1982); Set cançons valencianes, vl., pno. (1982); Dos piezas caballerescas, 4 guit. (1986)

Solo

Suite para piano (1923); Zarabanda lejana, pno. (1926); Deux berceuses, pno. (1928); Serenata española, pno. (1931); Sonada de adiós (Homenaje a Paul Dukas), pno. (1935); Cinco piezas del siglo XVI, pno. (1938); Tiento antiguo, guit. (1942); Cuatro estampas andaluzas, pno. (1946-52); Bajando de la meseta, guit. (1954) Entre olivares, guit. (1956); Impromptu, arpa (1959); En tierras de Jerez, guit. (1960); Sonata a la española, guit. (1969); Elogio de la guitarra, guit. (1971); Atardecer, pno. 4 mans (1975); Dos preludios, guit. (1977); Como una fantasía, vlc. (1979); Preludio y ritornello, clav. (1979); Preludio de añoranza, pno. (1987); Ecos de Sefarad, guit. (1987); Aranjuez, ma pensée, pno. (1988)

Música vocal

Serranilla, 1 v., pno. (1928); Cántico de la esposa, 1 v., pno. (1934); Fino cristal, 1 v., pno. (1935); Quatre cançons en llengua catalana, S., orq. (1946); Romance del Comendador de Ocaña, S., orq. (1947); Cuatro madrigales amatorios, S., orq. (1948); Ausencias de Dulcinea, poema simfònic, 4 S., 4 B./Bar., orq. (1948); Primavera, S., pno. (1950); Doce canciones españolas, 1 v., pno. (1951); Tres villancicos, 1 v., pno. (1952; versió per a 1 v. i guit., 1952); Dos canciones sefardíes del siglo XV, cor (1951); Villancicos y canciones de Navidad, S., Bar., cor, orq. (1952); Música para un códice salmantino, cantata, B., cor, conjunt instr. (1953); Ave Maria, cor (1954); Dos poemas de Juan Ramón Jiménez, 1 v., pno. (1959); Cánticos nupciales, 3 S., org. (1963); Cantos de amor y guerra, S., orq. (1965; versió per a 1 v. i pno., 1965); Rosaliana, S., orq. (1965; versió per a S. i pno., 1965); Líricas castellanas, 1 v., pno. (1980); Cántico de San Francisco de Asís, cor, orq. (1982); Árbol, 1 v., pno. (1987); Aranjuez, ma pensée, 1 v., guit. (1988)

Bibliografia
 1. Arnau Amo, J.: La obra de Joaquín Rodrigo, Generalitat Valenciana, València 1992
 2. Fernández-Cid, A.: La música española en el siglo XX, Fundación Juan March, Madrid 1973
 3. González Lapuente, A.: Catálogo de compositores: Joaquín Rodrigo, SGAE, Madrid 1997
 4. Kamhi, V.: De la mano de Joaquín Rodrigo: historia de nuestra vida, Fundación Banco Exterior, Madrid 1986
 5. Marco, T.: Historia de la música española: s. XX, Alianza Editorial, Madrid 1983
 6. Newcomb, L.: Joaquín Rodrigo and spanish nationalism, Universitat de Florida, 1995
 7. Riera, T.: Evolució de l’art musical: història, estils i formes, L’Aixernador Edicions, Argentona 1994
 8. Rodrigo, J. i Iglesias, A., ed.: Escritos de Joaquín Rodrigo, Alpuerto, Madrid 1999
 9. Sopeña, F.: Joaquín Rodrigo, EPESA Ediciones y Publicaciones Españolas, Madrid 1946
 10. Sopeña, F.: Joaquín Rodrigo, Dirección General de Bellas Artes, Madrid 1970
 11. Iglesias, A.: Joaquín Rodrigo: su obra para piano, Ediciones Conservatorio de Orense, Orense 1965
 12. Vayá Pla, V.: Joaquín Rodrigo: su vida y su obra, Real Musical, Madrid 1977
 13. 90 Aniversario Joaquín Rodrigo, Sociedad General de Autores de España, Madrid 1991
Complement bibliogràfic
 1. Sopeña Ibáñez, Federico: Joaquín Rodrigo, Ediciones y Publicaciones Españolas, Madrid 1946
 2. Sopeña Ibáñez, Federico: Joaquín Rodrigo, Dirección General de Bellas Artes, Madrid 1970
 3. Memoria del Homenaje Internacional a Joaquín Rodrigo, realizado durante los años 1991-1992, Sociedad General de Autores de España, Madrid 1993
 4. Catálogo general de obras: Joaquín Rodrigo, Raymond Calcraft, Madrid 1989
 5. Arnau i Amo, Joaquim; [et al.]: Joaquín Rodrigo: 90 aniversario, Sociedad General de Autores de España, Departamento de Comunicación, Madrid 1992
 6. Kamhi de Rodrigo, Victoria: De la mano de Joaquín Rodrigo: la historia de nuestra vida, Ediciones Joaquín Rodrigo, Madrid 1986
 7. Kamhi de Rodrigo, Victoria: Hand in hand with Joaquín Rodrigo: my life at the maestro’s side, Latin America Literary Review Press & SGAE, 1992
 8. Vayá Pla, Vicente: Joaquín Rodrigo: su vida y su obra, Real Musical, Madrid 1977
 9. Rodrigo i Vidre, Joaquim; Sobrino Sánchez, Ramón: El hijo fingido: comedia lírica en un prólogo y dos actos, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, Madrid 1993
 10. Arnau i Amo, Joaquim: La obra de Joaquín Rodrigo, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Valencia 1992
 11. Joaquín Rodrigo, Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, Madrid 1991?
 12. Roales-Nieto Azañón, Amalia: Homenaje a doña Victoria y don Rodrigo, Universidad Complutense, Madrid 1993
 13. Rodrigo i Vidre, Joaquim; Iglesias Álvarez, Antonio: Escritos de Joaquín Rodrigo, Editorial Alpuerto, Madrid 1999
 14. González Lapuente, Alberto: Catálogos de compositores: Joaquín Rodrigo, Sociedad General de Autores y editores, Madrid 1997?
 15. Iglesias Álvarez, Antonio: Joaquín Rodrigo: su obra para piano, Ediciones Conservatorio de Orense, Orense 1965
 16. Suárez-Pajares, Javier: Joaquín Rodrigo: imágenes de una vida, 1901-1999, Sociedad General de Autores de España, Madrid 1999
 17. Newcomb, Lawrence B.: The six works for guitar (or guitars) and orchestra by Joaquin Rodrigo, U.M.I., 1998
 18. Iglesias Álvarez, Antonio: Oscar Esplá, Joaquín Rodrigo, Rodolfo Halffter, Manuel de Falla, I. Albéniz-C. Halffter, Isaac Albéniz, Joaquín Turina: sus obras para piano y orquesta, Editorial Alpuerto, Madrid 1994
 19. Rodrigo i Vidre, Joaquim; Baviera y Borbón, José Eugenio: Técnica enseñada e inspiración no aprendida. Discurso de ingreso leido en sesión pública... contestación de S.A.R. el Infante D. José Eugenio de Baviera y Borbón, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 1951