Johann Georg Andreas Stein

(Heidelsheim?, Baviera, 1728 — Augsburg, Baviera, 1792)

Constructor de pianos, inventor de la mecànica vienesa.

Es formà com a orguener amb el seu pare, i en diverses estades en diferents ciutats alemanyes conegué alguns dels primers experiments sobre el pianoforte. La principal influència que rebé fou la de Silbermann, amb qui treballà una llarga temporada, abans d’establir-se definitivament a Augsburg cap al 1750. En aquesta ciutat construí diversos orgues i també instruments híbrids, que combinaven registres d’orgue, de clavicèmbal i de pianoforte. El 1758 donà a conèixer els seus instruments a París i tornà a visitar Silbermann a Estrasburg. La seva aportació tècnica més important fou el desenvolupament de la mecànica del piano a partir del sistema germànic, que articulava el martell a la mateixa tecla. Stein hi introduí un enginyós sistema d’escapament, que en facilitava la repetició. Tant la precisió d’aquesta mecànica com el seu so net i delicat foren molt lloats per Mozart en la seva estada a Augsburg el 1777. El sistema fou continuat, després de la seva mort, pels seus dos fills, que establiren el negoci a Viena: Nannette Streicher, nom de casada de Maria Anna Stein, i Andreas (André Stein). D’aquesta manera es convertí en l’anomenada "mecànica vienesa", que perdurà tot el segle XIX.