Johannes Christoph Demantius

(Liberec, Bohèmia, 1567 — Freiberg, Saxònia, 1643)

Compositor i teòric alemany.

Vida

Estudià a Wittenberg (Saxònia) i a Leipzig. Segurament allí entrà en contacte amb Sethus Calvisius. El 1597 esdevingué cantor a Zittau, i a partir del 1604 a Freiberg, on restà fins a la seva mort al servei de l’església luterana i del municipi. Fou un compositor molt prolífic, tant de música sacra com profana. El seu estil es mantingué molt lligat a les pràctiques contrapuntístiques de la generació precedent. Escriví una Passió alemanya segons sant Joan a sis veus (1631), motets en llatí i en alemany i molta música ocasional. Algunes de les seves col·leccions de motets més importants són: Trias precum vespertinarum (1602), Corona harmonica (1610) i Triades Sioniae (1619). La seva producció profana, en bona part destinada a societats corals, inclou madrigals i lieder alemanys, danses i algunes peces instrumentals. La major part de la seva obra fou publicada a Nuremberg. També fou força conegut pels seus tractats: Forma musices (Bautzen, 1592) i Isagoge artis musicae (Nuremberg, 1605). El segon d’aquests llibres inclou en un suplement el primer diccionari musical alfabètic en llengua alemanya.

Obra
Música vocal religiosa

Der Spruch Joel, 5 v. ('El versicle de Joel', publ. 1596); Trias precum vespertinarum, 4-6 v. (publ. 1602); Corona harmonica, 6 v. (publ. 1610); Triades Sioniae, 5-8 v., b.c. (publ. 1619); Threnodiae, 4-6 v. (publ. 1620); Deutsche Passion, nach dem Evangelisten S. Iohanne, 6 v. ('Passió alemanya segons sant Joan', publ. 1631); Laudes nuptiales, 8 v., b.c. (mús. perduda, publ. 1641); Laudes Sioniae, 6-8, 10, 16 v. (mús. perduda, publ. 1642)

Música vocal profana

Neue teutsche weltliche Lieder ('Noves cançons alemanyes universals'), 5 v. (publ. 1595); Tympanum militare, Ungerische Heerdrummel und Feldgeschrey ('Tympanum militare, cants militars i de guerra hongaresos'), 6 v. (publ. 1600; rev. i ampliació com Tympanum militare: allerley Streit und Triumph Lieder ['Tympanum militare, cants militars i de guerra i de triomf'], 5, 6, 8, 10 v., publ. 1615); 77 neue ausselesene, liebliche, zierliche, polnischer und teutscher Art, Täntze mit und ohne Texte ('Nova selecció de 77 gentils i plaents danses amb text i sense, a l’estil polonès i alemany'), 4, 5 v. (publ. 1601); Conviviorum deliciae, das ist Neue liebliche Intraden und Aufzüge, neben künstlichen Galliarden, und fröhhlichen polnischen Tänzten 'Conviviorum deliciae, és a dir, noves gentils intraden i aufzüge, juntament amb belles galliarden i alegres danses poloneses'), 6 v. (pub. 1608); Convivalium concentruum, farrago, in welcher deutsche Madrigalia, Canzonette un Villanelle ('Convivalium concentruum, farrago, entre les quals madrigals alemanys, canzonette i villanelle'), 6 v. (publ. 1609); Fasciculus chorodiarum, neue liebliche und zierliche, polnischer und teutscher Art, Täntze und Galliarden, mit und ohne Texten ('Fasciculus chorodiarum, noves danses gentils i plaents a l’estil alemany i polonès, amb text i sense'), 4, 5 v. (publ. 1614); Erster Theil neuer deutscher Lieder ('Primera part de noves cançons alemanyes'), 5 v. (publ. 1614); Ander Theil neuer deustcher Lieder ('L’altra part de noves cançons alemanyes'), 5 v. (publ. 1615)