Josep Maria Boix i Rissech

(Torroella de Montgrí, Baix Empordà, 1908 — Girona, Gironès, 1980)

Instrumentista de tible, compositor i director de cobla català.

Fundador de la Cobla Girona el 1925, a partir del 1933 en fou director. Entre les grans contribucions que aportà a la formació destaca la introducció d’un fiscorn baix de quatre pistons que ajudà a resoldre alguns problemes d’afinació i tonalitat arquetípics de les cobles. Compongué més de 400 obres, i alguns dels seus títols figuren entre els més interpretats i coneguts pels sardanistes.