lidi

m
Música

Mode del sistema heptatònic que, en la seva representació en forma d’escala, presenta la següent successió de tons (T) i semitons (S): T-T-T-S-T-T-S.

És el mode comú al cinquè (autèntic) i sisè (plagal) dels vuit modes eclesiàstics o gregorians, i s’anomena també tritus ('tercer'), perquè és el mode basat en la tercera de les quatre finales (re, mi, fa, sol) del mateix sistema. Així mateix rep el nom de mode de fa, perquè aquesta és la seva tònica en una escala diatònica sense alteracions. La característica principal del mode lidi és l’interval de 4a aug. format entre els seus primer i quart graus. S’anomena nota vienesa l'appoggiatura de 4a aug. en un acord de subdominant.