Llorenç Barber i Colomer

(Aielo de Malferit, València, 1948)

Compositor valencià.

Es formà al País Valencià i ben aviat mostrà el seu desig d’impulsar la cultura musical contemporània amb la creació de diferents formacions, com l’Actum de València (1973), el Taller de Música Mundana (1978) i el Grup Ensems (1979). Més tard es traslladà a Madrid, on es feu càrrec de l’Aula de Música de la Universidad Complutense.

Es mostrà interessat en el minimalisme i en els components musicals que condueixen a la repetició, i la seva obra es vinculà ben aviat a un seguit de qüestions filosòfiques que contribuïren a convertir-lo en un dels músics més personals de l’Estat espanyol. És un compositor bàsicament de música instrumental i música vocal, però han estat els seus recitals de campanes els que l’han erigit en una de les veus més radicals i heterodoxes de la creació musical contemporània, ja no tan sols estatal sinó també europea. Cal destacar-ne tanmateix algunes creacions vocals, com Cercant un estel (1978) o El encargo de seis minutos (1985).