maça

f
Música

Instrument de percussió.

En la classificació Hornbostel-Sachs, idiòfon de percussió de plaques. Consta d’una maça o martell de fusta, similar al que fan servir els boters. Era molt utilitzat antigament per a anunciar l’ofici de tenebres de Setmana Santa, en substitució de les campanes. Els nois joves passaven per les cases del poble picant les portes de les cases per tal de comunicar l’ofici. També era emprat durant l’ofici tot picant en els bancs de l’església, juntament amb el carrau i les matraques.