Manuel Burgès

(Barcelona, 1874 — Barcelona, 1945)

Compositor i professor català.

Es formà a l’Escola Municipal de Música de Barcelona, i posteriorment a Colònia, on es doctorà en musicologia. Al seu retorn a Barcelona, organitzà la Societat Barcelonesa de Concerts (1898), societat que cal distingir de l’entitat del mateix nom que creà Robert Goberna l’any 1903. L’entitat tenia, sobre el paper, el suport de personatges importants de la música del seu temps, com E. Grieg, J. Massenet, G. Charpentier, T. Bretón i I. Albéniz, entre d’altres, si bé els membres de la junta de govern no tenien renom. Tot i així, cal suposar que durant la seva estada a Alemanya, Burgès aconseguí prou fama per a poder disposar del suport honorífic de molts compositors europeus. Durant els dos anys de vida de l’entitat només es feren sis concerts, en els quals les seves obres s’estrenaren al costat de composicions de V. d’Indy, Strauss i d’altres autors menys coneguts. Després d’aquesta empresa fallida, creà a Barcelona l’Escola Musical Internacional Burgès, que assolí un cert renom. La seva obra aconseguí fora de Catalunya un prestigi molt superior al que mai tingué al seu país. El 1900 s’interpretà a Colònia el seu poema bucòlic La vida en el campo, inspirat en text de Ramon Masifern, que posteriorment s’estrenà a Bergen (Noruega) dirigit per Grieg. Altres obres seves són Fiesta oriental, dedicada a Grieg, el poema simfònic El vértigo o Ecos de España.