Manuel Martí i Sáenz

(Barcelona, 1881 — Barcelona, 1948)

Compositor i director català.

Vida

Estudià piano amb R. Villegas i composició amb E. Morera i J. Pahissa. Fundà a Barcelona la Societat de Concerts Catalònia (1904), dirigí la Coral Catalunya Nova i fou sotsdirector de l’Orfeó Barcelonès. També es dedicà a l’ensenyament i a la direcció d’espectacles lírics. D’entre les seves obres destaca el preludi simfònic Corpus (1919), compost segons la teoria intertonal de J. Pahissa, i les impressions simfòniques Canigó, composició que l’Orquestra Pau Casals estrenà el 1929. També té obres per a cant i piano (Melodies curtes, Euridiça, Cançó de la rosa) i obres per a cor (Excelsior, Les cigales, Mitja nit, Caramelles). Escriví el mètode Realizaciones de armonía a cuatro y cinco voces para órgano o piano, editat el 1949.

Bibliografia
Complement bibliogràfic
  1. Martí i Sáenz, Manuel: Realizaciones de armonía a cuatro y cinco voces para órgano o piano, Pianos Orpheus, Barcelona 1949