Maria Teresa Pelegrí i Marimon

(Barcelona, 1907 — Barcelona, 1996)

Compositora catalana.

Estudià piano durant la seva infantesa i joventut, però en casar-se abandonà l’activitat musical durant més de vint anys. Fou en plena maduresa que es dedicà seriosament a la música; estudià piano amb Gibert i Camins i Carlos Pellicer, contrapunt, fuga i formes amb J. Poch, i composició amb J. Soler. Assistí a les classes de música del segle XX de Carles Guinovart, amb qui amplià els seus coneixements en aquest camp amb l’estudi de les noves tendències, particularment la Nova Escola de Viena. Aquests estudis marcaren la seva producció musical, que es caracteritza per una horitzontalitat discursiva i la individualització dels diferents plans sonors. És autora d’una òpera en dos actes, Herodes und Marianne (1979), i també de peces per a orquestra, banda, orquestra de cambra, conjunt instrumental, piano, solo, veu i piano, cor i música religiosa.