Morton Feldman

(Nova York, 1926 — Buffalo, Nova York, 1987)

Compositor nord-americà.

Estudià composició amb W. Riegger i S. Wolpe. Les seves composicions de joventut revelen sobretot la influència d’A. Skr’abin fins que, els anys cinquanta, conegué J. Cage i alguns dels pintors de l’expressionisme abstracte, com Mark Rothko, Franz Kline o Jackson Pollock, que capgiraren la seva visió del fet creatiu. Aquests artistes l’encoratjaren a cercar un llenguatge i un món sonor personals tot seguint la pròpia intuïció. El resultat fou un canvi radical en la seva música i l’experimentació amb nous mètodes de notació. A partir dels anys setanta, però, insatisfet amb aquestes proves, tornà a la notació convencional. Entre tota la seva producció destaquen les obres de cambra Projection 2 (1951) i Atlantis (1958), la peça orquestral Out of Last Pieces (1960) i Palais de Mari (1986), aquesta darrera per a piano.