música popular

f
Música

La idea de música popular no és definible a partir de criteris merament formals, sinó que es tracta d’un concepte sociocultural que només té sentit en oposició al de música culta (categorització de lamúsica).

Tot i la impossibilitat de delimitar clarament el camp de les músiques populars, totes es caracteritzen bàsicament pel fet de tractar-se de creacions que es troben fora de l’àmbit dels corrents més acadèmics i són susceptibles d’assolir una àmplia acceptació social. En el conjunt de les llengües romàniques, el concepte de música popular fa al·lusió tant a les músiques de factura moderna clarament mediatitzades per la indústria i la tecnologia actuals (música popular urbana) com a les músiques que han arribat per tradició oral.

Bibliografia
Complement bibliogràfic
 1. Crivillé i Bargalló, Josep: Historia de la música española. 7: El folklore musical, Alianza Editorial, Madrid 1983
 2. Formacions instrumentals de música tradicional i popular: catàleg de propostes de dinamització cultural, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona 1987
 3. Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, Columna Edicions; Tresmall, Barcelona 1998
 4. Aiats i Abeyà, Jaume: La música i l’expressió sonora dels col.lectius a les manifestacions de carrer i als estadis de futbol
 5. Les cançonetes de Nadal, Salvador Bonavía, llib., Barcelona 1925
 6. Cançoneret de Nadal: lletra i tonada de setze cançons nadalenques pròpies per ser cantades davant del pessebre en les llars cristianes de Catalunya, Foment de Pietat [F.Giró], Barcelona 1933
 7. Aiats i Abeyà, Jaume; Roviró, Ignasi; Roviró, Xavier; Farrés, Ramon: El folklore de Rupit-Pruit, 1: cançoner, Eumo Editorial, Vic 1983
 8. Armiñana i Navarrete, Rosa; Oller i Benlloch, Maria Teresa: Veus d’un poble: Betxí, Institut d’Estudis Valencians, València 1983
 9. Ausona, Robert d': Vint cançons catalanes aplegades y comentades per en..., Estel d’Or, Barcelona 1935
 10. Armangué i Herrero, Joan: La Setmanan Santa a l’Alguer: festa, drama i cançó. I Simposi d’Etnopoètica (1998) de l’Arxiu Tradicional de l’Alguer, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1999
 11. Amades i Gelat, Joan; Tomàs i Parés, Joan: Les cent millors cançons populars, Editorial Selecta, Barcelona 1948, 1953
 12. Amades i Gelat, Joan; Pujol i Pons, Francesc: Cançoner popular de Catalunya: diccionari de la dansa, dels entremesos i dels instruments de música i sonadors: volum primer: dansa, Fundació Concepció Rabell i Cibils, Barcelona 1936
 13. Amades i Gelat, Joan: Les cent millors cançons de Nadal, Selecta-Catalònia, Barcelona 1949, ...1993
 14. Amades i Gelat, Joan; Tomàs i Parés, Joan: Cançons populars amoroses i cavalleresques, Imp. F.Camps Calmet, Tàrrega 1935
 15. Amades i Gelat, Joan: Cançons populars històriques i de costums, Imp. F.Camps Calmet, Tàrrega 1936
 16. Amades i Gelat, Joan; Tomàs i Parés, Joan: Cançons populars humorístiques, Imp. F.Camps Calmet, Tàrrega 1936
 17. Clavé i Camps, Josep Anselm: Cançons populars, Imp. Garrofé, Barcelona 1924
 18. Arnella, Jaume; Oró, Toni: Repertori bàsic de cançons populars, Editorial Alta Fulla, Barcelona 1995
 19. Bonal, Maria Dolors; Figueras, Pilar; Valls, Maria del Carme: Cançons-1: tradicionals catalanes, Virgili Pagès, Lleida 1985, 1987
 20. Auladell, J.; [et al.]: Vi, castanyes i cargols amb banyes: la tardor, Edicions Pleniluni, Alella 1987
 21. Auladell, J.; [et al.]: Temps de floretes, temps d’amoretes: la primavera: reculls de folklore, Edicions Pleniluni, Alella 1986
 22. Auladell, J.; [et al.]: Una flor no fa estiu: l’estiu, Edicions Pleniluni, Alella 1987
 23. Xuclà, Toni: Harmonia popular i moderna: nous elements harmònics en la música popular, Departament de Cultura; Edicions El Mèdol, Barcelona; Tarragona 1998
 24. Albert i Ribas, Lluís: Cançoner de l’Empordà, Edicions El Brau, Figueres 1994
 25. Aguiló i Fuster, Marià: Cançoner de les obretes en nostra lengua materna mes divulgades durant los segles XIV, XV e XVI, Alvar Verdaguer, Barcelona 1900
 26. Amades i Gelat, Joan: Costumari català: el curs de l’any. Vol. 1: Hivern, Salvat Editores, Barcelona 1950, ...1986
 27. Amades i Gelat, Joan: Costumari català: el curs de l’any. Vol. 2: Les Carnestoltes, La Quaresma, Setmana Santa, El cicle pasqual, Salvat Editores, Barcelona 1951, ...1986
 28. Amades i Gelat, Joan: Costumari català: el curs de l’any. Vol. 3: Corpus, Primavera, Salvat Editores, Barcelona 1952, ...1986
 29. Amades i Gelat, Joan: Costumari català: el curs de l’any. Vol. 4: Estiu, Salvat Editores, Barcelona 1953, ...1986
 30. Amades i Gelat, Joan: Costumari català: el curs de l’any. Vol. 5: Tardor, Salvat Editores, Barcelona 1956, ...1986
 31. Artigues, Antoni: Instruments musicals mallorquins: notes informals per al seu estudi i per a la seva difusió, Centre d’Estudis Socialistes Gabriel Alomar, Palma 1980
 32. Arnella, Jaume: Les cançons de Beget, La Maneta, Barcelona 2001
 33. Barceló i Mayrata, Jaume; Forteza i Bonnín, Lluís: Cançons i jocs populars de Mallorca, Centre d’Estudis de l’Esplai, Palma de Mallorca 1983
 34. Padrol, Jordi: Recull de la discografia catalana vigent. II: Cançó catalana i música popular i tradicional, Barcelona 1984
 35. Artigues, Antoni: Xeremiers: manual de xeremiers, fobiol i tamborí, Cort, Palma de Mallorca 1982