negra

f
Música

Figura musical (ww) que té un valor equivalent a la meitat de la blanca, al doble de la corxera i a la quarta part de la rodona.

A l’indicador mètric, es representa amb la fracció 1/4. La pausa de negra s’indica amb el signe ww. Dins els compassos simples amb denominador 4, que són els més utilitzats, representa la unitat de temps. La mateixa figura amb puntet representa la unitat de temps en els compassos compostos de denominador 8.