non legato
*

Música

Indicació que demana articular cadascuna de les notes de la frase en una emissió separada sense que perdin la seva continuïtat com a integrants d’una unitat melòdica.

És una indicació principalment instrumental, i, en el cas dels instruments d’arc (que és per als quals té més sentit), implica un canvi d’arc entre nota i nota. En instruments de vent s’assoleix amb una respiració per a cada nota, i en els de tecla, deixant un mínim espai de temps entre l’alliberament d’una tecla i la pulsació de la següent. S’ha de diferenciar clarament d’altres formes d’execució que demanen una articulació més marcada, com ara l'staccato.