petenera

f
Música

Tipus de cançó andalusa molt popular durant la primera meitat del segle XX, posteriorment aflamencada.

La seva melodia mètrica, en mode dòric, és d’una gran melanconia. Se’n poden distingir tres classes: la petenera antigua, avui dia desconeguda, la petenera corta, la més coneguda i ballable, i la petenera larga, la fama de la qual es deu a la cantaora Pastora Pavón, més coneguda com La Niña de los Peines. La seva estrofa, derivada de la quarteta tradicional, consta de fins a nou versos intercalats que permeten variants en la interpretació. Cal destacar les similituds musicals que presenta amb alguns cants villanescos medievals. La petenera s’ha relacionat amb una llegendària cantaora flamenca procedent de Paterna de Rivera (Cadis), anomenada La Petenera, i també amb els cants andalusos d’origen hebreu.