Pierre Galin

(Samatan, Gascunya, 1786 — Bordeus, Gascunya, 1821)

Pedagog i científic francès.

Treballà en una escola per a sordmuts de Bordeus, on perfeccionà el mètode d’ensenyament de les ciències. Posteriorment es dedicà a l’educació musical i se centrà sobretot en l’aprenentatge de la notació en xifres amb l’objectiu que els alumnes llegissin i reproduissin instantàniament la partitura. Presentà les seves idees a Exposition d’une nouvelle méthode pour l’enseignement de la musique (1818). Els bons resultats l’encoratjaren a fundar una escola de música el 1819, i el seu mètode, perfeccionat per alguns dels seus deixebles, gaudí d’una gran difusió (mètodeGalin-Paris-Chevé).