preludi coral

m
Música

Composició per a orgue amb funcions introductòries basada en un coral alemany.

De durada relativament curta, la seva intenció era definir la tonalitat de l’himne que seguidament havia de cantar la congregació. Quasi sempre, la melodia del coral és ornamentada i presenta un acompanyament polifònic, sense ser dens ni escindir les frases del coral mitjançant interludis. Els exemples més importants de preludi coral es troben en Das Orgelbüchlein ('Petit llibre d’orgue') de J.S. Bach, que en conté quaranta-cinc. També alguns autors dels segles XIX i XX continuaren escrivint-ne (J. Brahms, M. Reger o H. Distler, entre d’altres). El terme és usat de vegades com a sinònim de coral per a orgue.