Rafael Guardia

(?, segle XIX — ?, 1908)

Editor català.

Les dades que es tenen sobre ell són escasses. Se sap que estigué actiu a Barcelona entre el 1878 i el 1902, i que la seva editorial, anomenada Guardia Rabassó y Cía., era una de les més importants de la Barcelona del final del segle XIX, i que publicava partitures de tots els gèneres en voga a l’època. El 1895 amplià el negoci amb l’obertura d’una sucursal a Saragossa. El 1902 Guardia Rabassó y Cía. fou adquirida per una editorial més gran, Sindicato Musical Barcelonés Dotesio.