Reforma

Període de la història que comprèn el segle XVI i part del XVII, caracteritzat per la implantació de les esglésies protestants.

El fenomen més important de la Reforma es produí sobretot en determinades regions dels països germànics, però també tingué ressò a França i Anglaterra. Tot i que les primeres manifestacions de la Reforma són del segle XV, no fou fins l’entrada en escena de MartíLuterque el moviment prengué forma, s’omplí de continguts teològics i inicià la seva difusió i implantació en amples territoris. Preocupat com estava per tot el referent al culte, Luter fou també el primer que establí l’ordre i el contingut dels nous serveis religiosos. Ell mateix, posseïdor d’una sòlida formació musical, contribuí a la creació del repertori musical de la nova Església reformada. El primer recull de composicions musicals aptes per a ser utilitzades en les celebracions protestants, impulsat i revisat per Luter, aparegué l’any 1524 amb el títol Geistliches Gesangbüchlein ('Petit cantoral religiós'). Es caracteritza per la utilització de la llengua alemanya en detriment del llatí, l’impuls a la pràctica del cant col·lectiu dels fidels, el manteniment de la polifonia i una gran atenció a la relació entre música i paraula. Després d’aquest primer recull, se succeïren les edicions de col·leccions de música conforme als preceptes luterans, en les quals participaren tota una generació de compositors alemanys. Les propostes i les solucions musicals de la primitiva Església luterana estigueren a la base del desenvolupament futur de moltes de les formes característiques de la tradició musical alemanya. Altres reformadors, com Joan Calví, no manifestaren en canvi el mateix interès per la música, i foren partidaris de restringir-ne l’ús. A Anglaterra, per la seva banda, la situació durant el segle XVI fou molt canviant pel que fa a l’adscripció al catolicisme o a la Reforma. Amb tot, ben aviat l’Església anglicana desenvolupà unes formes musicals pròpies escaients al cant congregacional, amb característiques i objectius similars als del protestantisme alemany. Totes les propostes musicals de la Reforma foren contestades des de l’angle catòlic amb l’ofensiva de la Contrareforma.

Bibliografia
  1. Blume, F.: Protestant Church Music: A History, Norton, Nova York 1974
  2. Guicharrousse, H.: Les musiques de Luther, Labor et Fides, Ginebra 1995
  3. Honoré Champion, París 1980
  4. Nettl, P.: Luther and Music, Russell & Russell, Nova York 1967
  5. Weber, E.: La musique protestante en langue allemande