Robert de Handlo

(Anglaterra?, segle XIV — Anglaterra?, segle XIV)

Teòric anglès actiu al principi del segle XIV.

La seva obra, titulada Regule cum maximis Magistri Franconis cum additionibus aliorum musicorum compilate a Roberto de Handlo, es conserva en una transcripció manuscrita del segle XVIII per J.C. Pepusch a partir del manuscrit original, desaparegut en un incendi el 1731. Aquesta obra, que Handlo deixà inacabada i que fou completada cap al 1326 a Anglaterra, tracta de les regles de la notació franconiana fent referència a les teories de Francó de Colònia, Johannes de Garlandia, Petrus de Cruce i altres. És una obra important per a l’estudi del desenvolupament de la notació franconiana durant els primers anys del tres-cents.