Salvador Seguí i Pérez

(Massanassa, Horta del Sud, 1939 — Massanassa, Horta del Sud, 2004)

Compositor, teòric i crític valencià.

Vida

Estudià piano al Conservatori de València, pedagogia musical i composició a l’Escola Normal de Música de París, musicologia i composició a l’Acadèmia Musical Chigiana de Siena i direcció orquestral a Montecarlo. Fou catedràtic de solfeig i teoria de la música al Conservatori de València, director del Conservatori de Castelló, que porta el seu nom, i membre de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles. Ocupà càrrecs rellevants, com ara inspector general de conservatoris (1984-86). Fou director de la Setmana Internacional de Música de Cambra, del Curs de Perfeccionament Musical de Montserrat, del Festival Coral de Polifonia Religiosa, del Curs de Direcció i del Premi de Composició Coral Juan Bautista Comes de Segorb. Director del Festival Lírico i del Curso de Perfeccionamiento de Callosa d’en Sarrià, edità alguns cançoners on recopila música popular valenciana, com ara Cancionero alicantino (1978). Dins del seu catàleg destaquen les obres corals, entre les quals Ya se van los segadores (1994) i Tres villancicos populares (1998), ambdues per a cor mixt. També publicà diverses obres de caràcter pedagògic.

Bibliografia
Complement bibliogràfic
 1. Seguí i Pérez, Salvador: Cancionero musical de la provincia de Alicante, Diputación Provincial, Alicante 1973
 2. Seguí i Pérez, Salvador; Oller i Benlloch, Maria Teresa; López, José Luis; Pardo, Fermín; Garrido, Sebastián: Cancionero musical de la provincia de Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia 1980
 3. Seguí i Pérez, Salvador: Manuel Palau (1893-1967), Generalitat Valenciana. Consell Valencià de Cultura, València 1997
 4. Seguí i Pérez, Salvador: La praxis armónico-contrapuntística en la obra liedística de Manuel Palau: vida y obra del músico valenciano, Universitat de València, Servei de Publicacions, València 1995
 5. Seguí i Pérez, Salvador; Pitarch, Ricardo; López, José Luis; Oller i Benlloch, Maria Teresa: Cancionero musical de la provincia de Castellón, Caja Segorbe, Valencia 1990
 6. Seguí i Pérez, Salvador: Cançons valencianes per a l’escola, Piles, Editorial de Música, València 1990
 7. Seguí i Pérez, Salvador: Temas de lenguaje musical, vol. I: Fundamentos teóricos, Piles, Editorial de Música, València 1995
 8. Seguí i Pérez, Salvador: Temas de lenguaje musical, vol. II: Principios pedagógicos, Piles, Editorial de Música, València 1995
 9. Seguí i Pérez, Salvador: Manuel Palau, Fundación Autor; Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Madrid; Valencia 1998
 10. Seguí i Pérez, Salvador: Cancionero alicantino, Instituto de Estudios Alicantinos; Diputación Provincial de Alicante, Alicante 1978
 11. Seguí i Pérez, Salvador: Tocatas de dulzaina de Callosa de Ensarriá, Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia 1969
 12. Seguí i Pérez, Salvador: Danzas y canciones danzadas de Lucena del Cid, Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia 1974
 13. Seguí i Pérez, Salvador; Pardo, Fermín: Danzas del Corpus de Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia 1978
 14. Seguí i Pérez, Salvador; Pardo, Fermín; Oller i Benlloch, Maria Teresa; Jesús-María, José: Danzas de Titaguas, Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia 1979