semicorxera

f
Música

Figura musical (ww) que té un valor equivalent a la meitat de la corxera, al doble de la fusa i a la setzena part de la rodona.

A l’indicador mètric, es representa amb la fracció 1/16. La pausa de semicorxera s’indica amb el signe ww. Als compassos simples de denominador 4 constitueix la divisió del temps en quatre parts iguals, la qual cosa dona lloc a una sèrie de fórmules rítmiques molt freqüents. Als compassos compostos de denominador 8, cada temps és format per sis figures.