Teó d’Esmirna

(Esmirna, Grècia [actualment Izmir, Turquia], segle I dC — ?, segle II dC)

Filòsof i matemàtic grec.

Vida

S’inscriví plenament en el gran corrent d’idees platonicopitagòriques que veia en la música un dels llocs paradigmàtics on es pot copsar la proporció existent entre totes les coses. Teó emprà la paraula mousiké per a indicar tant la pràctica musical com aquesta proporció omnipresent. És per això que en les Qüestions necessàries per a la comprensió de Plató, únic text complet que s’ha conservat dels molts que escriví, pot plantejar-se de copsar la música en el cosmos, en els nombres i en els instruments musicals.