tom-tom

m
Música

Tom-tom

© Fototeca.cat/ Idear

Instrument de percussió.

En la classificació Hornbostel-Sachs, membranòfon tubular de doble membrana. De mides variables, consisteix en un cos de fusta de 25 a 50 cm de diàmetre amb les membranes subjectades mitjançant dos cèrcols de fusta o de metall. La tensió de les membranes es regula mitjançant un sistema de cargols. Utilitzat per les orquestres de jazz ja des de la dècada del 1920, forma part també de la secció de percussió d’orquestres de rock, on poden aparèixer d’un a tres instruments, o més, de diferents mides, i per tant amb diferents afinacions. La seva sonoritat no és tan brillant com la d’altres tambors sinó que s’aproxima a la dels grans tambors africans. El nom respon a l’onomatopeia del seu so. El tom-tom entrà a formar part de la música orquestral de la mà de compositors com I. Stravinsky, K. Stockhausen o A. Jolivet.