verbeta

f
Música

Tipus particular de trop característic dels responsoris de l’ofici de matines, sobretot del darrer de cada nocturn.

El mot, que apareix en els manuscrits catalans dels segles XII al XVI, correspon a la prosula, prosella, prosellus o prosel dels manuscrits contemporanis italians, francesos i alemanys. Com els altres trops, inicialment s’aplicava a un melisma, però amb el temps esdevingué una petita prosa o seqüència. La música és sempre sil·làbica. Se’n coneixen prop de 200, bona part de les quals són de Catalunya.

Bibliografia
Complement bibliogràfic
  1. Bonastre i Bertran, Francesc: Estudis sobre la verbeta: la verbeta a Catalunya durant els segles XI-XVI, Diputació de Tarragona, Tarragona 1982