Catàleg dels ocells dels Països Catalans

Catàleg dels ocells dels Països Catalans

El present catàleg conté la totalitat de les espècies vivents observades als Països Catalans, amb independència de llur estatut (nidificant, hivernant, etc.), classificades per famílies i ordres, d’acord amb els criteris sistemàtics més recents i més àmpliament acceptats, concretament, la classificació de Voous (1980).

Hom consigna, quan és el cas, el caràcter d’espècie protegida per la llei, sigui a l’estat espanyol (○), a l’estat francès (⊙) o a ambdós (•). En el cas espanyol, la protecció és basada en el Reial Decret 3181/1980 de 30 de desembre...