El seguiment de rapinyaires per satèl·lit

Exemplar juvenil de falcó de la reina (Falco eleonorae) marcat amb un emissor per satèl·lit a les illes Columbrets. Malgrat la mida aparentment gran (representa un 3% del seu pes), l’emissor no interfereix en el seu comportament i permet estudiar l’intercanvi d’exemplars entre les diferents colònies de cria de la Mediterrània, un aspecte molt poc estudiat fins ara.

Vicente Urios.

El seguiment d’ocells per satèl·lit és una tècnica que permet la localització de l’exemplar al qual s’ha col·locat l’emissor, a qualsevol punt del planeta i al llarg de tota la vida de l’individu. El...